Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

22:51
0973 0127 500
no troszkę.
22:48
Moja zupa krzyczy do Ciebie...
 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
22:48
4747 0fee
22:48

April 04 2015

18:21
18:21
6705 972d

March 19 2015

19:46
0151 df52
19:45
1112 c191
Reposted fromkaraibski karaibski viaskynetpizza skynetpizza
19:37
1362 8f75 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
19:35
2652 b189 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadontaskmewhy dontaskmewhy

March 14 2015

22:28
2378 8914 500
22:15
0886 d8d7
Reposted fromnadziejenadaremne nadziejenadaremne
22:13
22:12
Sun path
Reposted fromfabs3 fabs3 viaevangelyn evangelyn

March 12 2015

00:03
5783 fc9c 500
00:02
4679 f0e7 500
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viabisia bisia

March 08 2015

22:06
Superhero Visit To C.S. Mott Children's Hospital
Reposted fromfabs3 fabs3
22:05
Mamy dwadzieścia pięć lat, jesteśmy złamani wpół.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6

March 02 2015

22:48
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak

March 01 2015

21:12
Tylko kobieta potrafi ujrzeć w największym skurwielu mężczyznę swojego życia.
— Pokolenie Ikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl